loading

prp טיפול בנשירת שיער

פרטי טיפול

1 loading

כמות טיפולים ממוצעת

2

2 loading

זמן טיפול

שעה

3 loading

ימי מנוחה לאחר טיפול

אין

טיפול בנשירת שיער בשיטת PRP
Platelets Rich Plasma או בקיצור PRP – משמעותו פלזמה עשירה בטסיות.
מדובר בטסיות דם שהם סוג של תאי דם הקיים בגופנו בנוסף לתאי הדם האדומים והלבנים. סוג זה של תאי דם מעניין ורלוונטי לנו בתהליך הטיפול בנשירת שיער, כיוון שתפקידם העיקרי של טסיות הדם הוא שחזור תהליכים שונים בגוף.

בשל תכונתם זו של טסיות הדם, תכונת שחזור, הוחלט לבודד אותן משאר סוגי הדם ולהזריק אותם לאזור בו קיימת בעיית צמיחת שיער, בעיקר באזור הקרקפת העליונה של הראש, זאת על מנת להחיל שם את היכולת שלהם לשחזר את תהליכים, ובמקרה זה – את תהליך הצמיחה של השיער.

לאחר ביצוע טיפול PRP והזרקת הטסיות לאזור הבעייתי, תהליך הנשירה פוסק ומתחילה צמיחת שיער מחודשת באזור.
טיפול prp נגד נשירת שיער מתאים הן לגברים והן לנשים כאחד, אשר קיימת אצלם בעיית נשירה, שיער דליל או התקרחות.

שלבי טיפול PRP בנשירת שיער הם:
בשלב הראשון, אוספים מגוף המטופל כמות של 50-150 מ”ל דם.

בשלב השני, מעבירים את הדם למכונה בעלת יכולת טכנולוגית להפריד בין סוגי הדם, במטרה לבודד את טסיות הדם משאר תאי הדם.

בשלב השלישי, שואבים את טסיות הדם

בשלב הרביעי והאחרון, מזריקים את טסיות הדם אל הקרקפת של המטופל.

באיזה אופן מוזרקת הפלזמה לקרקפת ולאיזור המטופל?
הזרקת PRP לקרקפתו של המטופל תתבצע באחת מטכניקות ההזרקה השונות. בהזרקה רגילה באמצעות מזרק ומחט לתוך הקרקפת, או באמצעות מכשיר אוטומטי להזרקה מרובה על פני שטח נרחב. בצורה זו, הטסיות תפוזרנה בו זמנית על כל השטח המטופל.

שיטה נוספת להזרקה שקיימת היא שיטת הזרקה ללא מחט. באמצעות סילון ולחץ אוויר, הטסיות נדחסות ישירות לעור הקרקפת. בשיטה זו קיים אפקט טראמותי לעור.
טיפול PRP המבוצע אצל מטופל לשם מניעת נשירת שיער, ובמקרים של שיער דליל מבוצע פעם אחת, אך מומלץ לבצעו שנית לאחר כשלושה חודשים על מנת להשיג תוצאות טובות ושיער מחודש. הטיפול אם כן הוא דו פעמי.

הטיפול אינו מתאים לאנשים קרחים לחלוטין, אלא רק לטיפול במקרים של שיער דליל ונשירת שיער, כיוון שפלזמה פועלת על גבי זקיקי שיער שקיימים במקום, ולא על ריק.

במה שונה טיפול זה משאר הטיפולים הקיימים בשוק ? טיפול זה שונה משאר הטיפולים הקיימים בכך שהוא נעשה פעמיים ומחזיק למשך שנה. שאר הטיפולים הקיימים מצריכים טיפול אינטנסיבי תמידי.

יעילותו של טיפול PRP נחשבת לגבוהה. איזורים דלילים בשיער, מתעבים ומתמלאים מחדש והנשירה מופסקת.  באמצעות טיפול זה אם כן, ניתן להצמיח שיער מחדש, ולהחיות מחדש את הזקיקים.

למי שחושש מתופעות לוואי, כדאי לדעת שלא קיימות תופעות לוואי לטיפול PRP כיוון שהטיפול מבוסס על חומר טבעי שנלקח מגופו של המטופל עצמו, ולא בחומר זר שעלול להידחות.

למי טיפול prp אינו מתאים?
טיפול זה אינו מתאים לאנשים אשר נוטלים תרופות מדללות דם, לא מתאים לאנשים שהיו מכורים בעבר לסמים או לשתיה ואלכוהול, לא מתאים לאנשים שמעשנים בצורה כבדה, לא מתאים לבעלי ספירת טסיות נמוכה, לא מתאים לבעלי בעיית בלוטת תריס, לא מתאים לסובלים ממחלות כרוניות למינהן ולא מתאים לסובלים מבעיות בכבד.

לסיכום,
טיפול PRP העושה שימוש בטסיות הדם של המטופל עצמו כדי להתגבר על נשירת שיער והידלדלותו, בעל יכולת לעשות זאת בהצלחה ולאף להצליח בהצמחת שיער חדש מתוך זקיקים קיימים. לאחר שני טיפולים בלבד השיער צומח שוב. התוצאות מחיקות מעמד למשך שנה.

התוכן בעמוד זה אינו ייעוץ רפואי ואינו נכתב על ידי רופא/ה, ואין לראות אותו כהדרכה לביצוע טיפול.

התוכן בעמוד זה הינו מידע שיווקי כללי על הטיפול ויכול להשתנות מפעם לפעם.
לפני כל טיפול רפואי יש להתייעץ עם בעל סמכות לטיפול רופא/ה או מטפל/ת מוסמך.

loading